DESlock+ Essential Edition - Licencja terminowa

DESlock+ Essential Edition - Licencja terminowa

od 5 licencji konsola centr. zarządz.

DESlock+ Essential Edition umożliwia szyfrowanie plików i folderów, poczty email i załączników, dowolnego tekstu oraz tworzenie zaszyfrowanych dysków i archiwów.

W przypadku wersji dla 5 i więcej użytkowników zawiera konsolę centralnego zarządzania.