ESET Cloud Office Security

ESET Cloud Office Security

od 5 licencji
ESET Cloud Office Security zapewnia zaawansowaną ochronę aplikacji Microsoft 365.

Połączenie funkcji filtrowania spamu i skanowania pod kątem szkodliwego oprogramowania i phishingu pomaga chronić komunikację i dane przechowywane w chmurze Twojego przedsiębiorstwa. Nasza łatwa w obsłudze konsola chmurowa zapewnia wgląd w wykryte elementy i natychmiast powiadamia o zaistniałych incydentach.


Ochrona narzędzi do współpracy

Połączenie funkcji filtrowania spamu i skanowania pod kątem szkodliwego oprogramowania i phishingu zapewnia ochronę klienta Microsoft 365.
Ponadto mechanizmy zabezpieczeń przed szkodliwym oprogramowaniem skanują nowe i zmodyfikowane pliki na dysku OneDrive przedsiębiorstwa, co pozwala utrzymać na nim porządek i neutralizować próby rozprzestrzeniania się złośliwego oprogramowania na inne urządzenia w firmie.
Omawiany produkt jest dostarczany w formie usługi z dedykowaną konsolą zarządzania WWW dostępną z dowolnego miejsca.

 • Zapewnia wolną od infekcji komunikację w skali całego przedsiębiorstwa.
 • Minimalizuje negatywny wpływ spamu na produktywność pracowników.
 • Zapobiega wykorzystywaniu zewnętrznej przychodzącej poczty e-mail jako kanału do przeprowadzania ataków ukierunkowanych.

Ochrona wiadomości e-mail w usłudze Exchange Online oraz plików przechowywanych w usłudze OneDrive

OCHRONA PRZED SPAMEM

Dzięki wykorzystaniu udoskonalonego, nagradzanego mechanizmu zabezpieczeń o zwiększonej wydajności, ten kluczowy komponent filtruje spam, chroniąc skrzynkę pocztową użytkownika przed niepożądanymi wiadomościami e-mail.

 
MENEDŻER KWARANTANNY

Administrator może kontrolować obiekty trafiające do kwarantanny i decydować o tym, czy mają zostać usunięte, czy udostępnione. Ten składnik umożliwia łatwe zarządzanie wiadomościami e-mail i plikami poddanymi kwarantannie przez nasz produkt zabezpieczający. Ponadto administrator może pobrać elementy poddane kwarantannie i przeanalizować je lokalnie za pomocą innych narzędzi.

OCHRONA PRZED PHISHINGIEM

Ten komponent uniemożliwia użytkownikom dostęp do serwisów WWW znanych jako źródła ataków phishingowych. Wiadomości e-mail mogą zawierać odnośniki do phishingowych serwisów WWW. ESET Cloud Office Security przeszukuje zawartość i tematy wiadomości przychodzących pod kątem takich odnośników (adresów URL). Następnie weryfikuje je ze stale aktualizowaną bazą znanych serwisów phishingowych.

 
AUTOMATYCZNA OCHRONA

Po aktywowaniu tej opcji administrator ma pewność, że nowi użytkownicy tworzeni w usłudze Microsoft 365, będą automatycznie chronieni, bez konieczności dodawania ich osobno w konsoli.

OCHRONA PRZED SZKODLIWYM OPROGRAMOWANIEM

Ten komponent skanuje wszystkie przychodzące wiadomości e-mail i załączniki, jak również wszystkie nowe i zmodyfikowane pliki. Dzięki temu skrzynki pocztowe użytkowników są wolne od szkodliwego oprogramowania i nie rozprzestrzenia się ono w chmurowej pamięci masowej na różnych urządzeniach.

 
POWIADOMIENIA

Powiadomienia znacznie zwiększają efektywność administratorów, dzięki wyeliminowaniu konieczności ciągłego sprawdzania panelu kontrolnego. W przypadku wykrycia przez ESET Cloud Office Security nowej podejrzanej aktywności program może wysłać wiadomość e-mail do administratorów lub użytkowników w celu natychmiastowego powiadomienia ich o zagrożeniu.


Funkcje produktu

Ochrona usługi Exchange Online
 • OCHRONA PRZED SPAMEM
 • OCHRONA PRZED PHISHINGIEM
 • OCHRONA PRZED SZKODLIWYM OPROGRAMOWANIEM
 • KWARANTANNA DLA USŁUGI EXCHANGE ONLINE
Ochrona usługi OneDrive For Business
 • OCHRONA PRZED SZKODLIWYM OPROGRAMOWANIEM
 • KWARANTANNA DLA USŁUGI ONEDRIVE
Chmurowa konsola zarządzania
 • ZARZĄDZANIE LICENCJAMI
 • OCHRONA AUTOMATYCZNA
 • PANEL KONTROLNY ZE STATYSTYKAMI DOT. BEZPIECZEŃSTWA
 • POWIADOMIENIA E-MAIL DOT. WYKRYTYCH ZAGROŻEŃ
 • ZAAWANSOWANE FILTROWANIE WYKRYTYCH ZAGROŻEŃ DLA USŁUGI EXCHANGE ONLINE
 • ZAAWANSOWANE FILTROWANIE WYKRYTYCH ZAGROŻEŃ DLA USŁUGI ONEDRIVE
 • ZARZĄDZANIE KWARANTANNĄ W USŁUDZE EXCHANGE ONLINE
 • ZARZĄDZANIE KWARANTANNĄ W USŁUDZE ONEDRIVE
 • USTAWIENIA OCHRONY OPARTE NA REGUŁACH
 • OBSŁUGA WIELU UŻYTKOWNIKÓW
 • LOKALIZACJA NA 21 JĘZYKÓW